Kvalitní smluvní dokumentace je základem dobrých smluvních vztahů a úspěchu v případném soudním sporu. Poskytuji právní služby v celém rozsahu občanského práva. Zabývám se sepisem, revizí a připomínkováním všech druhů smluv a všeobecných obchodních podmínek, zpracovávám k nim právní stanoviska a odborná vyjádření.  Samozřejmostí je pak zastoupení klientů v soudních řízeních.

Od nájemních smluv až po úschovy

Neprůstřelná smlouva ušetří peníze i problémy

Že smlouva není jen papír, si bohužel někteří klienti uvědomí až v momentě, kdy kvůli nepřesné formulaci, nebo chybějícím informacím ve smlouvě přijdou o peníze. Daleko levněji vás vyjde prevence – profesionálně zpracovaná smlouva od odborníka.

Podívejte se na informace a náležitosti jednotlivých smluv. Některé jsou lehčího charakteru a můžete si je zkusit vyhotovit sami, jiné jsou komplikovanějšího rázu a doporučuji nechat si je připravit od odborníka, nebo si je nechat alespoň zkontrolovat.

A aby vašich práv bylo dosaženo…

….kromě přípravy smluv vás také mohu zastupovat před soudy všech stupňů, zastoupím vás v řízení před katastrálním úřadem, a v dalších procesech, díky kterým zajistím, abyste dosáhli svých práv.

Jaké typy smluv či podání pro vás nejčastěji připravuji?

Nájemní smlouva (již od 1 490,-Kč)

Smlouva o podnájmu (již od 1 490,-Kč)

Výpověď z nájmu (již od 990,-Kč)

Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání (již od 1 990,-Kč)

Výpověď z nájmu (movitá věc) již od 550,-Kč

Darovací smlouva (nemovitá věc)

• (varianta BASIC již od 1 990,-Kč)

• (varianta SE SLUŽEBNOSTÍ již od 2 990,-Kč)

Odvolání daru pro nevděk (již od 3 490,-Kč vč. 30 min konzultace)

Zástavní smlouva (již od 3 100,-Kč)

Kupní smlouva – nemovitá věc

• (varianta BASIC již od 3 890,-Kč)

• (varianta STANDARD již od 6 890,-Kč)

• (varianta EXCLUSIVE již od 11 500,-Kč)

Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu (již od 3 890,-Kč)

Kupní smlouva – automobil (již od 1 490,-Kč)

Smlouva o zápůjčce peněz (dříve o půjčce) již od 2 990,-Kč

Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti (stezky, cesty, inženýrských sítí) již od 2 990,-Kč

Smlouva o advokátní úschově peněz (samostatná)

• (úschova do 2 000 000,-Kč již od 4 990,-Kč)

• (úschova do 5 000 000,-Kč již od 6 990,-Kč)

• (úschova do 10 000 000,-Kč a více – individuální)

Nenašli jste smlouvu, kterou potřebujete? Uvádím zde jen nejčastější typy smluv, proto potřebujete-li vyhotovit smlouvu jiného druhu, kontaktujte mne zde