Pro poškozeného, který se stal obětí trestného činu, je zpravidla trestní řízení velkou neznámou a jedná se v jeho životě o zcela mimořádnou a psychicky náročnou situaci.  Jsem tu od toho, abych vás celým procesem provedl, informoval vás o nadcházejícím průběhu trestního řízení, procesních možnostech a tím alespoň trochu odlehčil prožívané zátěži.  Ale nejen to, budu za vás, jako poškozeného klienta, činit veškeré potřebné kroky, vedoucí k dosažení spravedlnosti, včetně zajištění odškodnění, tj. zejména nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené trestným činem (bolestné, ztížení společenského uplatnění).