Také jste v situaci, kdy nakládáte s osobními údaji a nevíte, jakým způsobem se vypořádat s novou evropskou legislativou a pravidly pro jejich ochranu?  Jaké změny musí nastat při práci s osobními údaji zákazníků či zaměstnanců, či v rámci firemních (IT) postupů, smluvní dokumentaci apod.?  Budete schopni zajistit ochranu nových práv subjektů osobních údajů?

Nabízím vám komplexní, profesionální a efektivní audit ochrany osobních údajů, jehož cílem je identifikovat veškeré oblasti zpracování osobních údajů společnosti a posoudit soulad s novým nařízením. Díky tomu si budete moci být jistí, že v prostředí vaší společnosti, z hlediska ochrany osobních údajů, nezůstávají žádné nepokryté oblasti, které by představovaly skryté právní riziko.

Od projektu implementace nařízení GDPR můžete očekávat zejména revizi a úpravy vzorových dokumentů, procesů, IT systémů a compliance systému.

Ve vztahu ke splnění specifických požadavků pro kompetenci definovanou právě Nařízením GDPR, jsem získal příslušnou certifikaci, a to složením zkoušky certifikovaného profesionála v ochraně soukromí – Tayllorcox, splňující European e-Competence Framework (e-CF)

Nejčastější služby v této oblasti:

  • Kompletní GDPR audit a ověření souladu
  • Posouzení dopadů a rizik dle nařízení GDPR
  • Vyhotovení povinné dokumentace (úprava obchodních podmínek, vyhotovení souhlasů se zpracováním osobních údajů, vyhotovení vnitřních směrnic, vyhotovení zpracovatelských smluv)