Zajišťuji vymáhání dluhů (nejčastěji ze smluv, směnek, či jiných právních důvodů.) ve všech jeho fázích, od sepsání předžalobní výzvy pod hlavičkou advokátní kanceláře (což samo o sobě dokáže přimět významnou část dlužníků k dobrovolné úhradě dluhu), případně sepsání dohody o uznání dluhu a splátkách nebo jiných utvrzovacích a zajišťovacích prostředků, přes sepis žalob a právní zastupování v soudním či rozhodčím řízení, až po zastupování v řízení vykonávacím a exekučním, případně přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení či do likvidace.  

Dlužníky automaticky lustruji v insolvenčním rejstříku po celou dobu vedení případu!  Budete-li si přát, mohu rovněž vašeho dlužníka lustrovat v Centrální evidenci exekucí.