Přes veškerou snahu docílit vyřešení problému smírnou cestou existuje řada situací, které bohužel nelze vyřešit jinak je předat soudu k rozhodnutí. Právní řád ČR zaručuje každému, že se stanoveným způsobem může domáhat svého práva u nezávislého a nestranného soudu nebo jiného orgánu (např. rozhodčího soudu).

Nevíte-li si rady využijte mých letitých služeb, uvidíte, že se to vyplatí. Nabízím:

  • posouzení nároků klienta, doporučení vhodné strategie
  • jednání s protistranous cílem dosáhnout smíru
  • příprava žaloba dalších podání soudu
  • příprava řádných a mimořádných opravných prostředků
  • zastupování před prvoinstančními soudyvčetně smírčího jednání s protistranou
  • zastupování v řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích
  • incidenční spory(tj. spory vedené v rámci insolvenčního řízení)