Dědické řízení může proběhnout bez problému, ale výjimkou nejsou ani dlouholeté rodinné rozepře. Předejděte těmto situacím a navštivte mne, proberu s vámi všechny v úvahu připadající možnosti, pro případ dědického pořízení, nebo v případě, kdy jako dědic uplatňujete svá práva v dědickém řízení. Právní úprava dědického práva prošla výraznou změnou a přinesla řadu nových, do té doby neznámých institutů, zvyšujících zejména ochranu zůstavitele a jeho poslední vůle.

V oblasti dědického práva poskytuji zejména tyto služby:

  • komplexní poradenství týkající se práv a povinností vyplývajících z právní úpravy dědického práva
  • sepis závěti, listin o vydědění, příprava a sepis dědických smluv
  • zastupování dědiců v řízení před notářem a dědickým soudem, vč. uplatňování majetkových nároků dědiců a sepisování dohod mezi dědici.
  • Spory o neplatnost závěti nebo listiny o vydědění.