Důležitým prvkem každé stabilní a úspěšné realitní kanceláře je dostatečné právní zázemí a spolehlivý právní servis.  Jedině tak má šanci uspět na realitním trhu a dále se rozvíjet.   Aby k tomu mohlo dojít, je kromě jiného v zájmu každé realitní kanceláře, aby měla právní jistotu, že odvede-li svou práci řádně a s profesionální péčí, získá za to zaslouženou odměnu.  Není zcela neběžné, že někteří (bývalí) klienti realitní kancléře zcela vědomě a protiprávně „obejdou“ realitní kancelář, využívaje dříve získaných kontaktů, a obchod uzavřou za jejími zády.  Veškeré předchozí úsilí, které realitní kancelář v prospěch svého klienta odvedla, může být ztraceno.  V takovém případě je proto třeba mít k dispozici prověřenou zprostředkovatelskou smluvní dokumentaci, která nárok na odměnu realitní kanceláři dodatečně prosadí, a to i soudní cestou, je-li to skutečně nezbytné. 

Díky svým letitým zkušenostem v této právní oblasti mohu zajistit, aby se i vaše advokátní kancelář mohla soustředit na to, co je pro ni podstatné a v čem vyniká, nikoliv na právní detaily.  Rozhodnete-li se mne oslovit, ať již ke konkrétnímu případu nebo pro dlouhodobou spolupráci, vždy vám poskytnu kvalitní právní servis, individuální přístup k vašim potřebám a požadavkům a připravím vám efektivní řešení dané věci.

Nejčastěji proto pro realitní kanceláře a jejich klienty připravuji:

  • smlouvy zprostředkovatelské
  • rezervační smlouvy
  • smlouvy o převodu nemovitých věcí (kupní smlouvy, darovací smlouvy), návrhy na vklad práv do katastru nemovitostí, vč. právního zastoupení klientů v řízení
  • úschovy kupních cenv rámci smluv o advokátní úschově peněz
  • smlouvy o převodu družstevního podílu
  • nájemnía podnájemní smlouvy
  • zástavní smlouvy
  • prohlášení vlastníka
  • smlouvy o výstavbě