Pronajímáte prostory pro podnikání?

Nezapomeňte přesně napsat, jaké to jsou

Právní úprava: § 2302 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

Mezi zvláštní ustanovení o nájmu patří nájem prostoru sloužícího k podnikání. Je speciální ve zvýšené ochraně nájemce, ale také v povinnosti specifikovat, které prostory majitel pronajímá. Předmětem nájmu je nemovitá věc nebo část nemovité věci, kterou lze nazvat místností či prostorem, může se jednat o jednotlivou místnost, ale i celý dům, stavbu, pozemek, či jeho část.

Na nájem prostoru sloužícího podnikání se užije zejména ustanovení o zápisu nájmu do veřejného seznamu (§ 2203), o době trvání nájmu (§ 2204), o základních povinnostech pronajímatele (§ 2205 a 2206), o běžné údržbě a opravách předmětu nájmu (§ 2207, 2208 a 2210), o ochraně nájemce proti zásahům třetích osob (§ 2211 a 2212), o povinnostech nájemce (§ 2213 a 2214), o podnájmu (§ 2215 a 2216), o nájemném (§ 2217 a 2218), o prohlídkách předmětu nájmu (§ 2219 a 2233), o změnách předmětu nájmu (§ 2209 a 2220), o změně vlastnictví k předmětu nájmu (§ 2221-2223), stejně jako ustanovení upravující některé otázky související se skončením nájmu (§ 2225, 2226, 2228, 2230 či 2232) a zadržovací právo pronajímatele (§ 2234).