Dostali jste se do konfliktu s trestním zákonem?  Byli jste předvoláni na policii k podání vysvětlení nebo jste již dokonce byli obviněni ze spáchání trestného činu? Zejména v posledně jmenovaném případě vůbec neváhejte a obraťte se na mne

Zajišťuji komplexní právní pomoc ve všech fázích trestního řízení, tedy osobám podezřelým ze spáchání trestného činu, osobám obviněným i obžalovaným.  Mým zaměřením jsou případy trestných činů dopravních, trestných činů souvisejících s poskytováním zdravotní péče, trestných činů proti životu a zdraví a trestných činů hospodářských. Nabízím aktivní přístup při uplatňování obhajoby a vyhledávání důkazů, svědčících ve prospěch klienta a dohled nad bezpodmínečným dodržováním jeho práv v trestním řízení ze strany orgánů činných v trestním řízení.

Pokud se dostanete do procesního postavení obviněného, je čas přenechat obhajobu skutečnému profesionálovi.  Váš případ podrobně prostuduji, zhodnotím možnosti procesní obrany a připravím správnou strategii.  Obhájce má v rámci trestního řízení řadu mimořádných práv, která žádná jiná osoba (ať už sám obviněný, jeho osoba blízká, nebo nějaký „práva znalý poradce“) nemá. Dobrý obhájce má navíc odborné znalosti a praktické zkušenosti, které obviněný – právní laik – postrádá.

Mým základním úkolem je poskytnout vám prvotřídní právní pomoc, účelně využívat k hájení vašich zájmů všech prostředků a způsobů obhajoby uvedených v zákoně, zejména pečovat o to, aby v řízení byly náležitě a včas objasněny skutečnosti, které vás zbavují viny nebo ji alespoň zmírňují.  Na mně pak nechte další procesní úkony od nahlížení do trestního spisu, účasti na vyšetřovacích úkonech (např. výslech svědka, výslech obviněného, výslech poškozeného, podání vysvětlení, rekognice, vyšetřovací pokus atd.), jednání u soudu (hlavních líčeních) až po podání opravných prostředků (odpor, odvolání, dovolání).