Poskytuji právní služby v celém rozsahu rodinného práva, a to formou konzultací, sepisu listin a rovněž formou zastupování v soudních řízeních.  Nejčastěji pak jde o:

  • zastupování v řízení o rozvod manželství
  • zastupování v řízení o úpravě péče o nezletilé dítě, o styku s nezletilým dítětem a o určení výživného
  • zastupování v řízení o vypořádání společného jmění (SJM)
  • majetkové vztahy manželů – úprava rozsahu SJM, odpovědnost za dluhy z podnikání
  • konzultace při správě majetku nezletilého a právní jednání za nezletilého
  • zastupování v řízení o popření otcovství
  • konzultace a příprava obsahu předmanželských smluv