V rámci tohoto odvětví poskytuji právní pomoc jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům. 

 Jste-li zaměstnavatelem, připravím pro vás kompletní pracovněprávní dokumentaci, popř. upravím stávající, tak aby odpovídala právním předpisům.  Typicky se jedná pracovní smlouvy, dohody o pra­cích konaných mimo pracovní poměr, vytváření vnitřních předpisů zaměstnavatele, změny pra­covního poměru, přeložení zaměstnance, práv­ní jednání související s ukončením pracovního poměru, hromadná propouštění, mzdy a platy, překážky v práci, odpovědnost za škodu, bezpeč­nost práce, problematika diskriminace apod.

Jste-li zaměstnancem, poradím vám v oblasti pracovního práva tak, aby bylo dosaženo vašich práv a zákonných nároků.  Ne vždy totiž zaměstnavatelé vůči svým zaměstnancům jednají korektně a v souladu se zákoníkem práce a jinými právními předpisy z oblasti pracovního práva

Právní servis pro zaměstnavatele

Právní servis pro zaměstnance