Občanské právo patří mezi moje tradiční specializace – díky bohatým a dlouholetým zkušenostem garantuji vysokou kvalitu a komplexnost poskytovaných služeb.  Za účelem důsledného řešení všech aspektů právní věci klienta spolupracuji s daňovými a účetními poradci, soudními znalci, auditory, a rovněž zajišťuji tlumočení a překladatelské služby.

Zaměřuji se na poskytování právní pomoci zejména v těchto oblastech:

  • občanskoprávní smluvní agenda (sepisování, rozbory, posuzování smluv)
  • veškerá právní agenda ohledně nemovitostí (sepis smluv, zastupování před katastrálními úřady, zprostředkování financování prodeje/koupě).
  • zakládání, změny, zánik právnických osob (spolků, ústavů, nadací aj.)
  • zastupování před soudy v občanskoprávních sporech (před soudy všech stupňů, včetně dovolacího řízení u Nejvyššího soudu ČR a zastupování před Ústavním soudem ČR)
  • realizace advokátní úschovy (finančních prostředků, listin)
  • oblast dědického práva (konzultace, sepisy listin)

 

Vyhotovení smluv a právních dokumentů

Vymáhání pohledávek z občanského života

Zastupování u soudu

Dědické záležitosti

Náhrada újmy na zdraví