Zajišťuji vymáhání pohledávek ve všech jeho fázích, od sepsání předžalobní výzvy pod hlavičkou advokátní kanceláře (což samo o sobě dokáže přimět významnou část dlužníků k dobrovolné úhradě dluhu), případně sepsání dohody o uznání dluhu a splátkách nebo jiných utvrzovacích a zajišťovacích prostředků, přes sepis žalob a právní zastupování v soudním či rozhodčím řízení, až po zastupování v řízení vykonávacím a exekučním, případně přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení či do likvidace.  

Důvod vzniku pohledávky může být různý.  Ať již půjde o případ, kdy jste někomu půjčili peníze a dlužník nesplácí nebo vám někdo způsobil škodu, popřípadě jste nedostali zaplacenu kupní cenu za prodanou věc, ve všech těchto a mnoha dalších případech se na mne můžete spolehlivě obrátit.

Dlužníky automaticky lustruji v insolvenčním rejstříku po celou dobu vedení případu!