Zastupuji klienty ve správních řízeních v různých oblastech správního práva, kdy tato řízení jsou vedena orgány státní správy a samosprávy. Rozsah služeb zahrnuje zastupování od úrovně prvního stupně správního řízení, včetně úrovně odvolacích řízení, rozkladů a přezkumných řízení. Zastupuji klienty rovněž před správními soudy včetně Nejvyššího správního soudu ČR.  Právní pomoc spočívá zejména:

  • ve vypracování podání, návrhů a vyjádření v rámci správního řízení
  • v zastupování ve správních řízeních včetně přestupkových řízení a řízení o jiných správních deliktech
  • v zastupování v řízení vedených ústředními orgány státní správy
  • ve vypracování správních žalob, zastupování před správními soudy