Jste-li zaměstnancem, poradím vám v oblasti pracovního práva tak, aby bylo dosaženo vašich práv a zákonných nároků.  Ne vždy totiž zaměstnavatelé vůči svým zaměstnancům jednají korektně a v souladu se zákoníkem práce a jinými právními předpisy z oblasti pracovního práva.

Neplatná výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru?

Nevíte, jak se zachovat při výpovědi nebo okamžitém zrušení pracovního poměru (tzv. na hodinu), je-li vám dána/dáno neoprávněně?  Nebo jste utrpěli pracovní úraz a nejste si jisti, jaké nároky můžete vznést vůči zaměstnavateli? Ozvěte se!

Zaměstnancům dále pomohu s kontrolou pracovních smluv, s žalobou na neplatnost výpovědi, či třeba s vymáháním škody za pracovní úraz a problematikou hmotné odpovědnosti. Ve sporech se zaměstnavatelem vás zastoupím i před soudem, bude-li to třeba k prosazení vašich práv.

Pokud se domníváte, že vám dal zaměstnavatel neplatnou výpověď nebo s vámi neplatně zrušil pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, je třeba konat, a to formálně správně.  Pokud se případu ujmu, okamžitě písemně oslovím zaměstnavatele a sdělím mu důvody, pro které považuji skončení pracovního poměru za neplatné a podepřu je dostatečnou právní argumentací.  Pokud ani to nezabere, jsem připraven za vás bojovat i před soudem, bude-li nutné podat žalobu o určení neplatnosti výpovědi či okamžitého zrušení pracovního poměru. 

 

Dlužná mzda či odstupné?

V případě, že vám zaměstnavatel dluží mzdu, plat nebo jejich část či odstupné po skončení pracovního poměru, máte možnost podat k příslušnému soudu žalobu o zaplacení. Takovou možnost máte i v případě, kdy pracovní poměr skončil okamžitým zrušením z vaší strany, z důvodu nevyplacení odměny za vykonanou práci a zaměstnavatel vám dlužnou mzdu či plat, popřípadě odstupné, nevyplatil. Pokud mi případ předáte, postarám se nejprve o předžalobní výzvu.  Jestliže výzvě zaměstnavatel nevyhoví, pak po dohodě s vámi, podáme žalobu k soudu.  Před tím však dostatečně vyhodnotím, zda je podání žaloby účelné, zejména s přihlédnutím k ekonomické situaci zaměstnavatele.  Z toho důvodu zaměstnavatele nejprve lustruji v insolvenčním rejstříku, tedy zda vůči němu není zahájeno insolvenční řízení, což je zpravidla první indicie, naznačující, že dluží více subjektům a již není schopen své závazky splácet.  Jestliže se to potvrdí, zpracuji a podám za vás přihlášku vaší pohledávky do insolvenčního řízení