Byrokracii nechte na právníkovi

Rozvod je nepříjemný zážitek, který se nesnáší lehko ani v případě, že se s partnerem na všem dohodnete. Kromě psychické zátěže také představuje zátěž administrativní a je proto lepší přenechat tuto úředničinu právníkovi.

Množství manželství navíc končí z důvodu, že jeden z manželů má dluhy, o kterých druhý z manželů často dlouhou dobu nic neví. Pak se logicky snaží z manželství co nejrychleji odpoutat a dostat se z dosahu věřitelů, kteří by se chtěli hojit na celém (společném) majetku manželů.  Přitom takové situaci lze docela dobře předejít např. předmanželskou smlouvou, kde si manželé, ještě před uzavřením manželství, jasně stanoví, co komu připadne, nebo si rovnou zůží společné jmění manželů.  A pokud navíc manželé zanesou takovou listinu do Evidence listin o manželském majetkovém režimu, je ochrana před věřiteli ještě vyšší.

Nesporný vs. sporný rozvod

Navzdory představě většiny novomanželů se ne každé manželství vždy vydaří. Pakliže manželství dospěje do fáze, kdy jeho další trvání již není možné, přichází na řadu jeho rozvod. Obecně lze říci, že v případě, že oba manželé s rozvodem manželství souhlasí a na všech záležitostech ohledně rozvodu manželství se jsou schopni shodnout, jedná se o rozvod nesporný dle ust. § 757 občanského zákoníku. Podmínkami nesporného rozvodu jsou následující skutečnosti: a) manželství trvalo více než 1 rok, b) manželé spolu více než 6 měsíců nežijí, tedy netvoří manželské či rodinné společenství, c) oba s rozvodem manželství souhlasí a za tímto účelem d) uzavřeli dohodu o úpravě poměrů k nezl. dětem před a po rozvodu manželství, e) uzavřeli dohodu o vypořádání společného jmění manželů a práv společného bydlení po rozvodu manželství.

Ne vždy je však možné se na hladkém průběhu rozvodu dohodnout, a tak v případě, že jeden z manželů s rozvodem manželství nesouhlasí, anebo v případě, že manželé nejsou schopni se na výchově k nezl. dětem po rozvodu manželství nebo na vypořádání společného jmění manželů dohodnout (nejčastější), jedná se o rozvod sporný neboli o rozvod se zjišťováním příčin dle ust. § 755 občanského zákoníku.  V tomto řízení pak soud musí zkoumat konkrétní příčiny rozvratu manželství, v důsledku, čehož se prokazují např. nevěra jednoho z manželů či jiné choulostivé skutečnosti, což může být pro oba manžele nejen značně nepříjemné.

Vyvarujte se chyb

V případě, že jsou v žalobě chyby, případně chybí dokumenty potřebné při řízení o rozvodu manželství, soud vás vyzve k jejich opravě, případně k doplnění chybějících podkladů. Lepší však je vyvarovat se chyb úplně.

Pomohu vám s podáním žaloby na rozvod manželství i s přípravou veškerých dalších dokumentů, které jsou k rozvodu manželství potřeba, tak abyste se nemuseli trápit s chybami a složitou úředničinou.

Za dobu své praxe jsem pomohl desítkám klientů s rozvodem, ať již sporným či nesporným, pomohu i vám! Neváhejte mne kontaktovat.