Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu

Jste-li členem bytového družstva, nevlastníte přímo byt, ale pouze družstevní podíl v bytovém družstvu, se kterým je spojeno právo nájmu družstevního bytu.

S družstevním podílem se převádí i nájem

Jak už bylo napsáno v úvodu, vlastník družstevního podílu je ve svém bytě jen nájemník. Byt totiž vlastní, stejně jako celý dům, bytové družstvo. A vlastníky družstva jsou podílníci.

Zákon však již několik let jasně stanovuje, že k převodu nájmu družstevního bytu na nabyvatele družstevního podílu dochází společně s převodem daného podílu. Nelze to oddělit. Neprávní řečí to znamená, že pokud koupíte podíl, se kterým je spojený byt, automaticky se stáváte jeho nájemcem, a to se všemi právy. V praxi to znamená, že můžete hned začít bydlet.

Jak je to s případnými dluhy?

Zákon však zároveň říká, že společně s nájmem jsou převedeny i dluhy. Nabyvatel družstevního podílu (kupující) tak vlastně vstupuje do kůže (práv a povinností) převodce (prodávajícího) vyplývajících z nájemní smlouvy s bytovým družstvem a stává se stranou dané nájemní smlouvy na místo převodce (prodávajícího).

Lze omezit převoditelnost družstevního bytu?

Některá bytová družstva, chtějí své členy maximálně omezit.  Může vám ale úplně zakázat převádět váš družstevní podíl a byt?

Zákon výslovně stanovuje, že převoditelnost družstevního podílu člena bytového družstva nelze omezit ani vyloučit, pokud má být nabyvatelem osoba, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva.

To znamená záruku pro majitele podílu, ale zároveň otevřená vrátka pro určitá omezení ve stanovách. Omezení tkví v povinnosti nabyvatele družstevního podílu splnit podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva. Příkladem může být vyloučení právnické osoby jako člena bytového družstva.

Poradím i vám, jak při převodu družstevního bytu skutečně dosáhnout svého cíle.