Neplaťte prodávajícímu, dokud nemovitost není vaše.

Využijete advokátní úschovy

Vlastníkem nemovitosti se nestáváte v momentě, kdy podepíšete kupní smlouvu, ale až zápisem do katastru nemovitostí, zpětně ke dni uzavření kupní smlouvy. Platit proto prodávajícímu bez záruky může být přinejmenším neopatrné, na druhou stranu i prodávající potřebuje záruku, že mu za nemovitost zaplatíte. Řešením je proto využití třetí strany, advokátní úschovy peněz.

Peníze nemůže zneužít ani jedna strana

Převod vlastnického práva trvá zpravidla 30 dní a v této době jsou peníze bezpečně uloženy u advokáta. V momentě, kdy je nový vlastník (kupující) v katastru zapsán, advokát peníze z úschovy uvolní pro prodávajícího dle podmínek stanovených ve smlouvě.

Smlouvu o úschově spolu uzavírají dvě strany, první strana dává peníze do úschovy a pro druhou stranu uschovatel úschovu zajišťuje. Pokud by se smlouva týkala i třetí strany, jedná se již o smlouvu svěřeneckou. Ve smlouvě je uvedena osoba, která peníze do úschovy dává, přesná výše částky a měna.

Nižší částky můžete platit i hotově

Advokát může přijmout peníze v hotovosti jen do výše 270 000 Kč, vyšší částku musí klient složit na speciální bankovní účet, který advokát pro každého klienta samostatně zřizuje. Ihned potom, co advokát obdrží peníze, musí zaslat do elektronické knihy úschov, kterou vede advokátní komora, povinné údaje (jméno, příjmení a evidenční číslo advokáta a informace o klientovi, např. značku spisu).

Jedná se bezpečný způsob úschovy peněz, na dodržování povinností dohlíží kontrolní rada České advokátní komory a Finanční analytický útvar. Úschovu peněz sice nabízí také realitní kanceláře, na ty ale žádný úřad nedohlíží a úschova je tak méně bezpečná.

Úschova nejen při koupi nemovitosti

Klienti sice nejčastěji využívají advokátní úschovy při koupi nemovitosti, ale lze ji samozřejmě využít pro další účely, prakticky kdykoliv, kdy nemůžete uskutečnit prodej z ruky do ruky nebo potřebujete uschovat peníze.