Jak je to s manažerskou smlouvou?

Nahrazuje smlouvu pracovní?

I když český právní řád manažerskou smlouvu nedefinuje, často se s tímto pojmem setkáváme v souvislosti s úpravou pracovního poměru mezi vedoucím pracovníkem či manažerem a obchodních společností.

V případě, že je manažer společnosti jejím statutárním orgánem, k jeho jmenování dochází smlouvou o výkonu funkce statutárního orgánu dle zákona o obchodních korporacích. Jedná se zejména o předsedy představenstev akciových společností.

Pracovní smlouva je většinou nutnost

Pokud manažer není statutárním orgánem, pro výkon  jeho práce se uzavírá pracovní smlouva, která musí být v souladu s platným zákoníkem práce.  Také v případě, že manažer není jmenován na vedoucí pracovní místo v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, zaměstnavatel s ním musí uzavřít pracovní smlouvu. Zákoník práce definuje povinnosti a práva vedoucího pracovníka v § 302 zákoníku práce, podle kterého musí  řídit a kontrolovat práci podřízených, organizovat práci, zajišťovat ochranu zdraví, zabezpečovat odměňování pracovníků dle zákona apod.

S přípravou manažerských smluv a pracovních smluv pro vedoucí pracovníky vám rád pomohu, chybné formulace vám do budoucna mohou přinést mnoho obtíží. Stejně tak se vyplatí kontrola smlouvy manažerům, tak aby při výkonu práce nevznikl žádný problém.