Jak vymezit jednotlivé bytové jednotky?

Prohlášením vlastníka budovy

Prohlášením vlastníka domu lze vymezit jednotlivé byty v rámci celého domu, rozdělit prostory na bytové a nebytové a jednotlivé jednotky například rozprodat. Prohlášení vlastníka budovy je nutné také při privatizaci bytových domů, kdy je vlastníkem obec či město, nebo při převodu družstevních bytů do vlastnictví členů družstva.

Prohlášení mohou učinit vlastníci nemovitostí, ve kterých jsou alespoň dva oddělené prostory k užívání, určit bytový a nebytový prostor a specifikovat, které prostory mohou užívat všichni obyvatelé domu.

Co musí v prohlášení být?

Prohlášení musí být sepsané písemně, budova musí být označená dle údajů katastru nemovitostí a jednotlivé jednotky musí být důkladně popsané (příslušenství, podlahová plocha, vybavení, bytové/nebytové prostory, označení pozemku). K prohlášení musíte přiložit také půdorysy všech podlaží. Vlastník domu poté podává návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, ke kterému prohlášení přiloží. Pokud katastrální úřad návrh schválí, vymezí se jednotlivé bytové jednotky.  

Prohlášení vlastníka budovy vyžaduje důkladnou znalost bytového práva, protože vychází ze znalosti občanského zákoníku, katastrálního zákona a dalších důležitých předpisů, vyhlášek a podobně. Každý dům je jiný a proto neexistuje univerzální vzor, podle kterého by se dalo postupovat. Prohlášení vlastníka budovy musí být vypracováno precizně, proto jeho změna je velice obtížná.