Vymáhání dluhů

Věřitelé

Pro věřitele zajišťujeme vymáhání dluhů (ze smluv, směnek, apod.) ve všech jeho fázích, od sepsání předžalobní výzvy pod hlavičkou advokátní kanceláře (což samo o sobě dokáže přimět významnou část dlužníků k dobrovolné úhradě závazku), případně sepsání dohody o uznání dluhu a splátkách nebo jiných utvrzovacích a zajišťovacích prostředků, přes sepis žaloby a právní zastupování v soudním či rozhodčím řízení, až po zastupování v řízení vykonávacím a exekučním, případně přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení či do likvidace.  Dlužníky automaticky lustrujeme v insolvenčním rejstříku!

Ne vždy může být aktivní vymáhání dluhu pro klienta výhodné. Samozřejmou službou z naší strany je posouzení efektivnosti a úspěšnosti vymáhání pohledávky a doporučení dalšího postupu.

 

Jsem věřitel
chci vymáhat dluh

 

Dlužníci

Pro dlužníky, je-li dluh zcela nepochybný, poskytujeme právní servis v podobě jednání s věřiteli o způsobu úhrady dluhu.  Sjednáme za vás splátkový kalendář, popř. jsou-li proto vhodné podmínky, zpracujeme potřebnou právní dokumentaci k dozajištění dluhu (např. zástavní smlouvou, uznáním dluhu, apod.), tak aby věřitel nemusel hned přistoupit k přímému vymáhání dluhu a vy jste měli víc prostoru k zaplacení dluhu.

Naopak, jestliže jste se dostali do situace, kdy po vás někdo požaduje finanční plnění (domnělý dluh), se kterým buď vůbec nesouhlasíte, nebo přinejmenším zpochybňujete výši dluhu, rozhodně neřešte takovou situaci sami.  Nemuselo by to dopadnout dobře a výsledek by mohl být ještě bolestnější a citelnější, a mnohdy zcela zbytečně.  Argumenty věřitelů v kombinaci s nátlakem na zaplacení a neznalostí dlužníka často vedou k uzavření dokumentů, jejichž následné zpochybnění je velmi složité a náročné.  Pokud nám svou věc svěříte, posoudíme relevanci argumentů věřitele, porovnáme je s písemnými podklady (nejčastěji smlouvou), vyhodnotíme oprávněnost jeho požadavku a v případě, že takový shledáme jako neoprávněný, sdělíme mu odmítavé stanovisko.  V lepším případě pak sám věřitel upustí od dalších kroků.  Jsou však takoví, kteří i pak uplatní takový nárok soudní cestou.  Ani v tom případě nezoufejte, u soudu vás zastoupíme a učiníme vše proto, abychom vaše zájmy ochránily.

 

Jsem dlužník
potřebuji pomoc