Ačkoliv to není příliš časté, čas od času, a z různých provozních důvodů na straně letecké společnosti, může dojít k tomu, že vaše zakoupená letenka v byznys třídě se stane nedostupnou a jako cestující budete přeřazeni do třídy nižší, např. ekonomické.  Je to nemilé, leč možné.  Jestliže taková situace nastane, jako cestující máte nárok na proplacení určitého podílu ceny letenky (slevy), a to v závislosti na délce letu:

  1. a) 30 % – lety o délce nejvýše 1 500 km
  2. b) 50 % – lety v rámci EU delší než 1 500 km (s výjimkou letů mezi EU a francouzskými zámořskými departementy) všechny ostatní lety o délce od 1 500 do 3 500 km
  3. c) 75 % – lety nespadající pod písmena a) nebo b), včetně letů mezi EU a francouzskými zámořskými departementy.

Jestliže vaše letenka obsahuje dva nebo více navazujících letů, budou vám náklady proplaceny pouze za let, během něhož jste byli zařazeni do nižší třídy, a nikoli za celou cestu. Toto proplacení by mělo proběhnout do 7 dnů.

Pokud vám byla snížena cestovní třída, kontaktujte mne prostřednictvím formuláře níže.   Napište mi, jak se vaše cesta odehrála se všemi podrobnostmi.  Váš případ vyhodnotím a ozvu se vám zpět.