Neoprávněná výpověď? Problematický zaměstnanec?

Pomůžu vám s tím

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů, které definuje zákon, jako je výpověď pro nadbytečnost, zrušení pracovního místa, rušení části firmy, neuspokojivé výsledky zaměstnance či jiné hrubé porušení pracovních povinností.

S výjimkou porušení povinností musí zaměstnavatel při výpovědi dát zaměstnanci odstupné, jehož výše se odvíjí od délky trvání pracovního poměru a může činit jeden až tři měsíční platy. Často se však stává, že výpověď pro nadbytečnost není oprávněná, případně se zaměstnavatel zdráhá zaplatit zaměstnanci odstupné. V takovém případě doporučuji se proti výpovědi odvolat a případně se obrátit na soud. Že to za to stojí, potvrzuje i fakt, že zaměstnanci většinou u soudu vítězí.

Na pomoc zaměstnavatelům

Zákoník práce je mnohem přísnější na zaměstnavatele, což při výpovědi značně komplikuje situaci. Míst, ve kterých je možné při výpovědi chybovat, je tolik, že se vyplatí svěřit výpověď právníkovi, aby výpověď nemohla být označena za neplatnou.

Pomohu vám s administrativou při vzniku, zániku či změně pracovního poměru jednotlivých zaměstnanců, abyste se mohli soustředit pouze na vaše podnikání.