Podepisujete pracovní smlouvu?

Pořádně si jí přečtěte

Pracovní smlouva definuje pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, musí být napsaná písemně a vycházet ze zákoníku práce. Ve smlouvě nesmí chybět druh práce, místo výkonu práce a den, kdy budete do práce nastupovat.

Ve smlouvě musí být informace jak o zaměstnavateli (název firmy a sídlo), tak informace o zaměstnanci (jméno, bydliště, rodné číslo datum narození). Ostatní náležitosti, jako je výplata či dovolená ve smlouvě být nemusí, zaměstnavatel vás však o nich musí uvědomit nejpozději do měsíce od vstupu do zaměstnání.

Na dobu určitou a neurčitou

Pracovní smlouva na dobu určitou lze uzavřít nejdéle na 3 roky, zaměstnavatel ji však může dvakrát prodloužit. U jedné firmy tak na dobu určitou můžete odpracovat maximálně 9 let. Pracovní smlouva na dobu neurčitou není časově ohraničená, lze ukončit, standardně dvouměsíční výpovědní lhůtou a to jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele.

Práva a povinnosti zaměstnance

Práva a povinnosti zaměstnance by ve smlouvě měly být popsány co nejpodrobněji, abyste věděli, v čem vaše práce přesně spočívá. Potom se nemůže stát, že by po vás zaměstnavatel chtěl něco, s čím jste nepočítali, neumíte to, případně to nechcete dělat. A také abyste věděli, jaká je pracovní doba a jak bude rozložená do jednotlivých dnů. Smlouva by měla obsahovat i povinnosti zaměstnavatele.

V případě, že budete zaměstnáni se zkušební dobou, musí se tento fakt v pracovní smlouvě objevit. Pokud není ve smlouvě jiná informace, zkušební doba je tříměsíční. Výpovědní lhůta ve smlouvě být nemusí.

Požádejte si o mzdový výměr

Pokud není vaše výplata součástí pracovní smlouvy, vyžádejte si ještě před jejím podpisem dohodu o mzdovém výměru, který přesně stanovuje výši měsíční/hodinové mzdy, kdy a jakým způsobem ji budete dostávat, případně, jak budete hodnoceni při přesčasu.

Ze zákona máte při plném úvazku nárok na 4 týdny dovolené, zaměstnavatel může přidat také bonusové dny dovolené, sick days a podobně.

Konkurenční doložka

Zaměstnavatel nemá právo zbavit zaměstnance osobních práv ani ho trestat smluvními pokutami například za vyzrazení výše platu kolegovi. Může ale uzavřít se zaměstnancem dohodu o konkurenční doložce, která stanoví maximálně roční lhůtu, ve které zaměstnanec po skončení pracovní poměru nesmí vykonávat stejnou pracovní činnost u konkurence. Zaměstnavatel mu za to nabídne finanční odměnu, nejméně ve výši měsíčního platu.

Jaké jsou další typy pracovních smluv?

Dohoda o provedení práce (DPP) – S touto smlouvou nesmí vaše práce přesáhnout 300 hodin měsíčně a obvykle nemáte nárok na dovolenou. Při výdělku do 10 tisíc Kč odvádíte pouze daň, nikoliv zdravotní či sociální pojištění.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) – Odpovídá polovičnímu úvazku, s tímto typem smlouvy nesmíte odpracovat více než 20 hodin týdně, zdravotní a sociální pojištění odvádíte, pokud vyděláváte více než 2 500 Kč měsíčně.

Jaké jsou typy úvazků?

Plný pracovní úvazek – Při plném pracovním úvazku pracujete 5 dní v týdnu, 8 hodin denně, maximálně tedy 40 hodin týdně, zpravidla ve všední dny. Pracovní doba se může různě lišit.

Zkrácený (částečný) pracovní úvazek – Nejčastěji se jedná o poloviční pracovní úvazek, kdy pracujete 20 hodin týdně, existují však také jinak zkrácené úvazky, např.  ¾.  Dovolená a firemní benefity vždy odpovídají procentuálně odpracované době.

Pracovní doba může být pružná, stlačená (například do 4 pracovních dnů) a zaměstnavatel vám může nabídnout také možnost práce z domova (home office). Další možností je pracovat v rámci konta pracovní doby, kdy pracovní den může připadat i na víkendy a státní svátky, což se klasicky uplatňuje v pohostinství a ve službách pod názvem krátký a dlouhý týden.

Ochrana zaměstnance

Nový občanský zákoník chrání slabšího, tedy zaměstnance. Proto jakékoliv nesrovnalosti a nesrozumitelné formulace mohou vést k tomu, že smlouva bude prohlášená za neplatnou. Se smlouvou vám rád pomohu a to jak s jejím vyhotovením pro zaměstnavatele, tak s kontrolou pro zaměstnance.