Pracovní řád se vyplatí.

I když není povinný

Pracovní řád je sice ze zákona povinný pouze ve státní správě, samosprávách a v organizacích, které jsou státem zřizované, ale vyplatí se i podnikatelům a soukromým firmám. Pomůže vám totiž lépe vymezit vztah se zaměstnanci, definovat pravidla chování na pracovišti, popsat firemní benefity i třeba firemní cíle.

Pracovním řádem tak skvěle doplníte pracovní smlouvu, můžete do něj umístit veškerá práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců. Pracovní smlouva tak obsahuje individuální údaje o zaměstnanci a jeho pracovní pozici, pracovní řád definuje všechno ostatní.

Co vše může v pracovním řádu být?

Součástí pracovního řádu může být popsána pracovní doba, bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, využívání společných prostor, povinnosti zaměstnanců a využívání benefitů, ale třeba také zaběhnuté postupy. Pracovní řád dejte novému zaměstnanci k podpisu, stejně tak jako jakoukoliv pozdější změnu.

Zajistěte také, aby zaměstnanci mohli do pracovního řádu kdykoliv nahlédnout, v elektronické i v tištěné podobě. Pracovní řád vám vypracuji na míru tak, aby odpovídal požadavkům a zvyklostem vaší firmy.