Pomohu zaměstnancům i zaměstnavatelům k dosažení jejich práv

Poradím vám v oblasti pracovního práva, aby bylo dosaženo vašich práv a požadavků. Zaměstnancům pomohu s kontrolou pracovních smluv, s žalobou na neplatnost výpovědi, či třeba s vymáháním škody za pracovní úraz a problematikou hmotné odpovědnosti. Ve sporech se zaměstnavatelem vás zastoupím i před soudem.

Poradenství pro zaměstnavatele

Zaměstnavatelům pomohu s vyhotovením pracovních smluv, pracovních řádů, manažerských smluv a zejména s problematikou výpovědí ze zaměstnání a s okamžitým zrušením pracovního poměru. Zastoupím vás v pracovněprávních sporech před soudem s bývalými i současnými zaměstnanci.