Podání žaloby má svá specifika

Pomůžu vám domoci se vašich práv

Ať už pronajímáte byt a nájemník vám neplatí, někdo porušuje vaše vlastnická práva, nebo nesouhlasíte s rozhodnutím správního orgánu, je na místě podat žalobu. Podání žaloby je složitý proces, do kterého se raději nepouštějte sami a využijte znalostí právníka – ušetříte čas, energii i finance.

Jaké jsou nejčastější typy žalob?

 • Žaloba na určení vlastnictví
 • Žaloba na vyklizení bytu
 • Žaloba na ochranu osobnosti
 • Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
 • Žaloba na vydání věci
 • Odpůrčí žaloba
 • Správní žaloba v
 • Poddlužnická žaloba
 • Žaloba na náhradu škody
 • Žaloba na určení otcovství
 • Žaloba na vypořádání sjm
 • Žaloba na neplatnost výpovědi
 • Žaloba na obnovu řízení

První krok vždy domluvou

Každý spor se vždy nejdříve pokuste vyřešit mimo soud, domluvou. Pokud druhá strana na vaši výzvu nereaguje a není ochotná spolupracovat, pak teprve přistoupíme k žalobě. Žaloba se obvykle podává k okresnímu soudu dle bydliště, nebo místa podnikání protistrany.

Bez důkazů to nejde

Každou žalobu musí doprovázet důkazy, které svědčí o tom, že žalovaný své povinnosti neplní. Například při žalobách na vyklizení bytu, žaloba na úhradu nájemného či na vydání věci, musíte dokázat, že žalovaný porušuje smlouvu, kterou jste spolu uzavřeli ať už neplacením nájemného, neoprávněným užíváním bytu či věci a podobně.

Součástí žaloby musí být i to, co jejím podáním chcete získat. Počítejte s placením soudních poplatků a dalších nákladů, cestovné, či třeba znalecké posudky. 

Důkladně podání žaloby zvažte

Délka soudního procesu závisí na povaze žaloby a také na tom, jak reaguje protistrana, zdali se proti rozsudku odvolává. Některé procesy jsou zdlouhavé a stojí spoustu úsilí a peněz. I z toho důvodu je lepší se poradit s advokátem a probrat, jaké jsou reálné šance na úspěch.

Typicky vás zastoupím v:

 • v občanských soudních řízeních
 • v rozhodčích řízeních
 • v řízeních o správních žalobách
 • v řízeních o ústavních stížnostech
 • v řízeních před obchodními rejstříky
 • v řízeních před katastrálními úřady
 • v řízeních před živnostenskými úřady
 • ve správních řízeních