Rozvod je sám o sobě nepříjemný.

Byrokracii nechte na právníkovi

Rozvod je nepříjemný zážitek, který se nesnáší lehko ani v případě, že se s partnerem na všem dohodnete. Kromě psychické zátěže také představuje zátěž administrativní a je proto lepší přenechat tuto úředničinu právníkovi.

Nesporný vs. sporný rozvod

Pokud se s partnerem na všem domluvíte a splňujete všechny podmínky pro nesporný (dohodnutý) rozvod, soud vaše manželství bez okolků rozvede. V případě, že dané podmínky nesplňujete, případně se s partnerem nejste schopni dohodnout, rozvod bude složitější, sporný.

Žaloba o rozvod musí obsahovat jména, data narození a bydliště obou manželů, datum a místo uzavření manželství a také vysvětlení, že se žalobou domáháte rozvodu a důvody, které vás k tomu vedou. V případě, že máte děti, součástí žaloby musí být i jejich jména.

K žádosti musíte přiložit kopii oddacího listu, kopii rodného listu dítěte a dohodu o úpravě poměrů nezletilého dítěte. V případě nesporného rozvodu také dohodu o úpravě majetkových poměrů, o kterých jinak rozhoduje rovněž soud.

Vyvarujte se chyb

V případě, že jsou v žalobě chyby, případně chybí dokumenty potřebné při řízení o rozvodu manželství, soud vás vyzve k jejich opravě, případně k doplnění chybějících podkladů. Lepší však je vyvarovat se chyb úplně.

Pomohu vám s podáním žaloby na rozvod manželství i s přípravou veškerých dalších dokumentů, které jsou k rozvodu manželství potřeba, tak abyste se nemuseli trápit s chybami a složitou úředničinou.